fbpx

המדריך לבונה

בונה / אדריכל

הכנו עבורך מדריך אשר יקל ויספר לך על הדרך לקבלת היתר בניה.

לצורך קבלת היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עליכם להתקשר עם אתר לטיפול פסולת כדי שתוכלו לפנות אליו את פסולת הבניין הנוצרת במהלך הבנייה. את ההתקשרות מבצעים על גבי טופס הצהרת כמויות, אותו יש לקבל מהוועדה המקומית באזור בו אתם בונים. ראו טופס לדוגמא של עיריית באר שבע.
על גבי הטופס הנכם נדרשים למלא את פרטיכם. אדריכל או מהנדס מטעמכם צריך להצהיר על כמויות הפסולת הצפויות בהתאם לטבלת החישוב.

תהליך ההתקשרות עם נגבים 7 הינו פשוט,
וניתן לבצעו במהירות ללא הגעה אל משרדינו:

שלב 1

שליחת טופס הצהרת כמויות מלא וחתום

ניתן להעביר אלינו את הטופס למייל: info@negavim.co.il או לפקס: 08-6651472.

שלב 2

תשלום

התשלום בגין הטיפול בפסולת הבניין נעשה מראש, ועל בסיס כמויות הפסולת המוצהרות בטופס.

שימו לב: המחירים מתעדכנים מעת לעת. תוכלו לשלם במגוון אמצעי תשלום לפי בחירתכם: כרטיס אשראי (גם בטלפון), העברה בנקאית, צ'ק או מזומן.

שלב 3

קבלת טופס הצהרה חתום על ידי אתר נגבים 7

לאחר קבלת התשלום, יוחזר אליכם טופס ההצהרה חתום על ידינו במייל או בפקס. אנא שמרו על הטופס עד לסיום הבניה, לצורך קבלת טופס 4.

פינוי פסולת בניין

במהלך הבניה ניתן להזמין מכולה לפינוי פסולת מנגבים 7 והפסולת תועבר לאתרינו.

בכל פעם שתפנו פסולת מאתר הבניה, יהיה עליכם להתקשר למשרדינו
בטלפון 5417* ולהודיע על הפינוי. על הנהג לציין בתעודת המשלוח:

ביציאה מאתר ההטמנה יקבל הקבלן או הנהג תעודת שקילה, שעל גביה יצוין המשקל של הפסולת שהוטמנה ואישור הטמנה.

האתר קולט פסולת בימים א'-ה' בין השעות 07:00-18:00 וביום שישי בין השעות 07:00-14:00.

שימו לב: הדגישו בפני הקבלן או הנהג שאתם דורשים לקבל את אישור ההטמנה לידכם. כך תוכלו לעקוב אחר ההטמנות שביצעתם ותוכלו לחשב מה היתרה בחשבונכם. כמו כן אנו ממליצים גם לכם לכתוב כל פינוי על מנת שיהיה לכם מעקב.

סיום הבניה וקבלת טופס 4

לאחר שסיימתם בשעה טובה את הבנייה, יהיה עליכם לקבל טופס 4 מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה. לצורך כך יש לקבל מאתר נגבים 7 אישור על הטמנת הפסולת שביצעתם בפועל.

התהליך פשוט וניתן לבצעו ללא הגעה למשרדינו:

שלב 1

שליחת טופס הצהרת כמויות מלא וחתום לנגבים 7

זהו אותו הטופס שהעברתם בבקשה להיתר בניה. בנוסף העבירו את אישורי ההטמנה שיש בידכם.
ניתן להעביר אלינו את הטופס למייל:info@negavim.co.il או לפקס: 086651472.

שלב 2

בדיקת מצב ההטמנות שביצעתם באתר

מבוצע על ידי שירות הלקוחות של אתר נגבים 7.

שלב 3

קבלת הטופס החתום על ידי אתר נגבים 7

אנו נחתום על הטופס ונעביר אותו אליכם שהוא חתום במייל או בפקס.

לבירורים ומידע נוסף
ניתן לפנות אלינו במייל: info@negavim.co.il או בטלפון: 5417*

בהצלחה ובשעה טובה- נגבים 7 למען הסביבה!

צרו קשר

השאירו את פרטיכם ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם:

אישורי התקשרות

עם אתר פסולת מורשה

נגבים 7 הינו אתר מורשה לקליטת פסולת מטעם עיריית באר שבע והמשרד להגנת הסביבה.
אנו מספקים את האישורים הבאים לרשויות:

מעוניינים למלא הסכם התקשרות?

 

אנא הורידו את טופס ההצהרה המצורף מטה (PDF) ומלאו אותו.
את הטופס עם הפרטים המלאים ניתן להעלות לאתר באמצעות הטופס מצד שמאל,
או לשלוח לפקס שמספרו 08-665-14-72

צריכים עזרה במילוי הטופס? היועצים שלנו ישמחו לעזור… התקשרו עכשיו: 5417*

מילוי טופס הצהרה

דילוג לתוכן